Styrelsen för 2016

ordförande Margareta Hägg
viceordförande Berndt Gottberg
sekreterare Patrik Flygar
kassör Camilla Laiho
medlem Sonja Bäckman
suppleant

Ilse Jakobsson-Hack

Medlemmar

Föreningen har för närvarande 19 auktoriserade guider samt även andra medlemmar.