Porkkalan Oppaat ry, Porkala Guider rf fick nya auktoriserade guider 2004 och 2011.

Fyra av guiderna blev också Helsingfors guider 2014.- 2015